Kaydol
Giriş yap
KalkerliToprak
Bahadır Çelik
Sith Apprentice
Antalya
Şubat 2020
Diğer adım ise Ragnar (Ha) Bir nefesle seninleyiz Valhalla
Takipçileri göster
Son Dinlediği Şarkılar
İstatistikler
Diziler detay
T. Süre
T. Bölüm
365 / 379
Filmler
T. Süre
2g 17sa
T. Film
30 / 37
 
Sosyal Paylaşım Duvarı
KalkerliToprak Sith Apprentice
Bazen Canavarlar Kazanır
Börü S1E1
Sena_21 High Admiral
“We fight. That is how we win, and that is how we die.” ;)
KalkerliToprak Sith Apprentice
Kapitalizm, ekonomik sistemin özel ve bireysel girişimler eliyle yürütüldüğü ve devlet müdahalesinin sınırlı olduğu ekonomik sisteme verilen addır.

Kapitalist sistemde ekonomi kendiliğinden devlet müdahalesi olmaksızın işler. Üreticiler neyi üretip üretmeyeceklerine, tüketiciler ise neyi alıp almayacaklarına kendi hür iradeleriyle karar verebilirler.

Günümüzde kapitalizm teorisinin tam anlamıyla pratiğe döküldüğü bir ülke yoktur. Sadece bazı ülkeler kapitalist ekonomi anlayışını daha fazla benimserken, bazı ülkeler daha az benimsemektedir.

Ancak bütün ülkeler kapitalist ekonomi anlayışını saf haliyle uygulamaktan kaçınmaktadır. Ekonomiyi kendi haline bırakmak yerine tekelleri önlemek, sosyal eşitsizliği azaltmak, çevre kirliliği konusunda önlemler almak ve çalışma koşullarını düzenlemek gibi gerekçelerle ekonomiye müdahalele etmektedir.


<->Kapitalizmin olumlu olarak görülen yönleri ve Kapitalizmi savunan insanların başvurdukları argümanlar genel olarak şöyle sıralanabilir:

-Kapitalizm, şirketleri birbirleriyle rekabet etmeye zorlar. Kapitalizmde şirketler, daha az girdi ile maksimum çıktıyı almaya çalışır. Bu durum, şirketlerin daha verimli olmasını sağlayabilir.


-Kapitalizmin bir diğer olumlu yanı bireylere özgürce hareket etme imkânı sağlayabilmesidir. Kapitalist ekonomide bireyler, istedikleri yatırımı yapabilirler, istedikleri malı alabilirler. Ayrıca kapitalist ekonomide devletin daha az müdahale gücüne sahip olması da bireylere toplumsal hayat açısından da daha özgür bir ortam sağlayabilir.


-Kapitalist ekonomide sürekli rekabet peşinde koşulması şirketleri ve bireyleri yenilik yapmaya, böylece rakiplerinin önüne geçmeye zorlar. Bu açıdan kapitalist ekonomiler teknolojik ve bilimsel gelişmeler açısından daha tetikleyici bir ortam sağlayabilirler.


-Kapitalizm tüm bu özellikleri sayesinde ekonomik büyümeyi arttırabilir ve insanlara daha yüksek yaşam standartları sağlayabilir.


Özetle kapitalizm savunucuları, kapitalizmin en güçlü yanı olarak rekabeti görürler. Rekabet sayesinde daha iyi ürünler üretildiğini ve rekabetin üretkenliği artırarak topluma yarar sağladığını düşünürler.

<->Kapitalizmin sıklıkla olumsuz olarak gösterilen ve eleştirilen yönleri ise şunlardır:-Kapitalizm, zenginliğin dağıtımında eşitsizliklere yol açabilir. Toplumdaki zenginliğin büyük bir miktarı bir azınlığın elinde toplanabilir.


-Kapitalizm tekeller yaratabilir. Bu durum kapitalizmin en önemli unsuru olan arz-talep dengesini bozarak, bir malın üretim ve fiyat miktarının tek bir el tarafından belirlenmesine neden olabilir. Dolayısıyla bir mal için en uygun fiyat değil, tekel tarafından belirlenen fiyat geçerli olur.


-Kapitalizm, işçi kesimi için sağlıksız ve güvensiz iş koşullarına yol açabileceği gibi onları düşük maaşlarla çalışmak zorunda da bırakabilir.


-Kapitalizm varlığını devam ettirebilmek için sürekli olarak tüketime ihtiyaç duyduğundan ciddi çevre sorunlarına yol açabilir. Kapitalizmi eleştirenler, kapitalizmin göreli bir refah artışı sağlarken çevre koşullarının bozulmasına yol açtığını ileri sürerler. Buna göre Kapitalist sistem ekonomik büyümeyi çevreyi tahrip ederek gerçekleştirir. Bu nedenle bugün refah artışına sebep olan gelişmeler, yeni kuşaklar için bozulmuş bir çevre anlamına gelecek ve insan refahını geri döndürülemez bir biçimde bozacaktır.
KalkerliToprak Sith Apprentice
Sansar Salvo- Ne Kadar Umrumda

Geçmişin işleri şehrin stresi
Hayat yarışı ve zamansız bitmesi
Ne kadar umrumda olabilir ki?
Ne kadar umrumda olabilir ki?
Yukarı